Thứ bảy, ngày 10/12/2022, 17:04:16
Giáo trình
Mạng Nơ-ron nhân tạo: Từ hồi quy đến học sâu
Tác giả: Quản Thành Thơ
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2022
Ngành/ Nhóm ngành: Nhóm ngành Công nghệ thông tin
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM