Thứ bảy, ngày 10/12/2022, 16:32:36
Giáo trình
Kỹ thuật y sinh đại cương
Tác giả: Võ Văn Tới (Chủ biên)
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2021
Ngành/ Nhóm ngành: Y đa khoa
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM