Chủ nhật, ngày 23/02/2020, 16:21:24
Giáo trình
Hướng dẫn giải bài tập xác suất và thống kê toán học
Tác giả: Dương Tôn Đảm (Chủ biên)
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2018
Ngành/ Nhóm ngành: Kỹ thuật máy tính
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM