Thứ hai, ngày 20/08/2018, 14:19:07
Giáo trình
Phân tích mạng xã hội và ứng dụng
Tác giả: PGS.TS. Đỗ Phúc
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2017
Ngành/ Nhóm ngành: Hệ thống thông tin
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM