Chủ nhật, ngày 23/02/2020, 15:36:53
Giáo trình
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Tác giả: Nguyễn Tuấn Đăng
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2017
Ngành/ Nhóm ngành: Khoa học máy tính
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM