Chủ nhật, ngày 23/02/2020, 14:52:20
Giáo trình
Phân tích hệ thống môi trường
Tác giả: Chế Đình Lý
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2017
Ngành/ Nhóm ngành: Quản lý môi trường
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM