Thứ tư, ngày 19/06/2019, 12:46:35
Giáo trình
Phân tích hệ thống môi trường
Tác giả: Chế Đình Lý
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2017
Ngành/ Nhóm ngành: Quản lý môi trường
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM