Thứ bảy, ngày 20/04/2019, 08:50:25
Giáo trình
Quản lý môi trường đô thị
Tác giả: Lê Thanh Hải
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2017
Ngành/ Nhóm ngành: Quản lý môi trường
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM