Thứ bảy, ngày 10/12/2022, 16:44:35
Giáo trình
Pháp luật về bảo đảm nghĩa vụ
Tác giả: Lê Vũ Nam (Chủ biên)
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2020
Ngành/ Nhóm ngành: Luật (Luật dân sự)
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM