Chủ nhật, ngày 16/12/2018, 20:11:02
Giáo trình
Quản lý môi trường công nghiệp
Tác giả: Lê Thanh Hải
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2016
Ngành/ Nhóm ngành: Quản lý môi trường
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM