Thứ bảy, ngày 10/12/2022, 16:29:53
Giáo trình
Kế toán thực hành (Phần 1)
Tác giả: Nguyễn Thị Khoa (Chủ biên)
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2020
Ngành/ Nhóm ngành: Kế Toán
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM