Thứ ba, ngày 9/03/2021, 20:43:43
Giáo trình
Văn hóa doanh nghiệp và văn hóa doanh nghiệp Hàn Quốc
Tác giả: Phan Thị Thu Hiền (Chủ biên) - Lê Thị Việt Hà - Lê Hiền Anh
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2019
Ngành/ Nhóm ngành: Hàn Quốc học
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM