Thứ năm, ngày 17/01/2019, 20:34:04
Giáo trình
Quyền chọn của Nhà đầu tư và vai trò của CP trong giảm thiểu tổn thất do BĐX thông tin trên TTCKVN
Tác giả: Phạm Đức Chính (Chủ biên)
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2017
Ngành/ Nhóm ngành: Kinh tế
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM