Thứ ba, ngày 9/03/2021, 21:12:08
Giáo trình
Dự án phát triển cộng đồng đô thị
Tác giả: Sơn Thanh Tùng - Lê Thị Mỹ Hiền - Trương Thanh Thảo
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2019
Ngành/ Nhóm ngành: Quy hoạch vùng và đô thị
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM