Thứ sáu, ngày 24/09/2021, 15:57:54
Giáo trình
Giáo trình Nguyên lý kế toán
Tác giả: La Xuân Đào (Chủ biên)
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2019
Ngành/ Nhóm ngành: Kế Toán
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM