Thứ ba, ngày 9/03/2021, 21:31:56
Giáo trình
Kinh doanh và tiếp thị thời trang
Tác giả: Phạm Hồ Mai Anh
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2019
Ngành/ Nhóm ngành: Kỹ thuật Dệt May
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM