Thứ ba, ngày 9/03/2021, 21:22:11
Giáo trình
Các phương pháp khảo sát hiện trường và thí nghiệm đất trong phòng
Tác giả: Võ Phán (chủ biên) - Hoàng Thế Thao - Đỗ Thanh Hải - Tô Lê Hương
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2019
Ngành/ Nhóm ngành: Nhóm ngành Xây dựng
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM