Thứ ba, ngày 9/03/2021, 21:05:25
Giáo trình
Tính toán động lực học chất lưu trong kỹ thuật tàu thủy
Tác giả: Trần Công Nghị (chủ biên) - Lê Tất Hiển
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2019
Ngành/ Nhóm ngành: Nhóm ngành Vật lý Kỹ thuật - Cơ Kỹ thuật
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM