Thứ ba, ngày 9/03/2021, 22:08:51
Giáo trình
Kỹ thuật sản xuất thủy tinh
Tác giả: Đỗ Quang Minh
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2019
Ngành/ Nhóm ngành: Kỹ thuật vật liệu
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM