Thứ sáu, ngày 30/10/2020, 11:11:57
Giáo trình
Tài liệu hướng dẫn thực hành Cơ sở dữ liệu
Tác giả: Đỗ Thị Minh Phụng
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2018
Ngành/ Nhóm ngành: Hệ thống thông tin
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM