Thứ sáu, ngày 30/10/2020, 10:58:59
Giáo trình
Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động
Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn - Trần Hồng Nghi - Thái Huy Tân
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2019
Ngành/ Nhóm ngành: Mạng máy tính và Truyền thông
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM