Thứ sáu, ngày 30/10/2020, 11:06:05
Giáo trình
Thiết kế luận lý số 2
Tác giả: Lâm Đức Khải (chủ biên) - Hồ Ngọc Diễm - Trần Đại Dương
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2019
Ngành/ Nhóm ngành: Kỹ thuật máy tính
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM