Thứ sáu, ngày 30/10/2020, 11:22:11
Giáo trình
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
Tác giả: Cao Thị Nhạn (chủ biên) - Nguyễn Đình Loan Phương
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2019
Ngành/ Nhóm ngành: Hệ thống thông tin
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM