Thứ sáu, ngày 3/04/2020, 05:11:38
Giáo trình
Thực tập hóa phân tích
Tác giả: PGS.TS. Hà Diệu Ly - TS. Nguyễn Minh Hiền - ThS. Lê Hải Đường
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2019
Ngành/ Nhóm ngành: Y đa khoa
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM