Thứ ba, ngày 7/07/2020, 12:03:54
Giáo trình
Kỹ thuật xử lý ô nhiễm không khí
Tác giả: NGUT.PGS.TS. Đinh Xuân Thắng
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2019
Ngành/ Nhóm ngành: Công nghệ môi trường
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM