Thứ sáu, ngày 3/04/2020, 07:07:30
Giáo trình
Kiểm soát ô nhiễm không khí
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Đinh Tuấn
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2019
Ngành/ Nhóm ngành: Quản lý môi trường
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM