Thứ ba, ngày 7/07/2020, 11:59:52
Giáo trình
Kiểm soát ô nhiễm không khí
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Đinh Tuấn
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2019
Ngành/ Nhóm ngành: Quản lý môi trường
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM