Thứ ba, ngày 9/03/2021, 21:30:51
Giáo trình
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Tác giả: Nguyễn Trung Trực
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2019
Ngành/ Nhóm ngành: Nhóm ngành Công nghệ thông tin
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM