Thứ sáu, ngày 24/01/2020, 19:53:59
Giáo trình
Nhập môn hàm phức nhiều biến
Tác giả: Lý Kim Hà
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2017
Ngành/ Nhóm ngành: Toán học
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM