Chủ nhật, ngày 31/05/2020, 13:07:45
Giáo trình
Giải tích 2
Tác giả: Đặng Đức Trọng
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2019
Ngành/ Nhóm ngành: Toán học
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM