Thứ sáu, ngày 24/01/2020, 20:02:07
Giáo trình
Thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của họ Măng cụt (Guttiferae)
Tác giả: Nguyễn Diệu Liên Hoa
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2019
Ngành/ Nhóm ngành: Hoá học
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM