Thứ sáu, ngày 3/04/2020, 06:10:44
Giáo trình
Lý thuyết hệ hai chiều và cấu trúc lớp đôi
Tác giả: Nguyễn Quốc Khánh
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2019
Ngành/ Nhóm ngành: Vật lý
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM