Thứ sáu, ngày 24/01/2020, 20:09:51
Giáo trình
Thực tập hóa học phục vụ Công nghệ sinh học
Tác giả: Trần Trung Hiếu - Lương Thị Mỹ Ngân
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2019
Ngành/ Nhóm ngành: Công nghệ sinh học
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM