Thứ ba, ngày 7/07/2020, 10:24:17
Giáo trình
Kế toán tài chính (Dùng cho Sinh viên Khối ngành Kinh tế và Quản lý)
Tác giả: Hồ Xuân Thủy (Chủ biên)
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2017
Ngành/ Nhóm ngành: Kế Toán
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM