Thứ năm, ngày 17/10/2019, 20:09:22
Giáo trình
Kế toán phần hành 1
Tác giả: Nguyễn Thị Khoa (Chủ biên)
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2017
Ngành/ Nhóm ngành: Kế Toán
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM