Thứ sáu, ngày 22/02/2019, 03:33:36
Giáo trình
Báo cáo thường niên thị trường tài chính Việt Nam năm 2016: Lạm phát và lạm phát kỳ vọng
Tác giả: Nguyễn Thị Cành - Trần Hùng Sơn
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2017
Ngành/ Nhóm ngành: Kinh tế
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM