Thứ bảy, ngày 19/09/2020, 13:35:22
Giáo trình
Bình luận khoa học về những điểm mới trong bộ luật tố tụng dân sự năm 2015
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Nhung (Chủ biên)
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2017
Ngành/ Nhóm ngành: Luật (Luật dân sự)
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM