Thứ ba, ngày 7/07/2020, 11:43:59
Giáo trình
Bài tập và bài giải Kế toán tài chính
Tác giả: Phạm Thị Huyền Quyên (Chủ biên)
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2017
Ngành/ Nhóm ngành: Kế Toán
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM