Thứ năm, ngày 17/10/2019, 20:31:34
Giáo trình
Bài tập và bài giải Kế toán tài chính
Tác giả: Phạm Thị Huyền Quyên (Chủ biên)
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2017
Ngành/ Nhóm ngành: Kế Toán
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM