Thứ sáu, ngày 23/08/2019, 07:39:18
Giáo trình
Lý thuyết tàu, Tập 2: Sức cản vỏ tàu và thiết bị đóng tàu
Tác giả: Trần Công Nghị
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2017
Ngành/ Nhóm ngành: Nhóm ngành Kỹ thuật giao thông
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM