Thứ ba, ngày 26/03/2019, 20:19:42
Giáo trình
Lý thuyết tàu, Tập 2: Sức cản vỏ tàu và thiết bị đóng tàu
Tác giả: Trần Công Nghị
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2017
Ngành/ Nhóm ngành: Nhóm ngành Kỹ thuật giao thông
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM