Chủ nhật, ngày 23/02/2020, 15:04:34
Giáo trình
Kỹ thuật nâng chuyển
Tác giả: Huỳnh Văn Hoàng (Chủ biên)
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2017
Ngành/ Nhóm ngành: Kỹ thuật vật liệu xây dựng
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM