Thứ bảy, ngày 21/09/2019, 17:36:35
Giáo trình
Kỹ thuật nâng chuyển
Tác giả: Huỳnh Văn Hoàng (Chủ biên)
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2017
Ngành/ Nhóm ngành: Kỹ thuật vật liệu xây dựng
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM