Thứ sáu, ngày 24/01/2020, 19:49:05
Giáo trình
ETAP và ứng dụng trong phân tích hệ thống điện
Tác giả: Võ Ngọc Điều (Chủ biên)
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2017
Ngành/ Nhóm ngành: Nhóm ngành Điện - Điện tử
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM