Thứ bảy, ngày 21/09/2019, 17:46:50
Giáo trình
Nhập môn CAD - CAM trong dệt may
Tác giả: Trần Đại Nguyên
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2017
Ngành/ Nhóm ngành: Kỹ thuật Dệt May
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM