Thứ ba, ngày 17/09/2019, 19:29:40
Giáo trình
Các kỹ thuật nâng cao chẩn đoán sự cố máy biến áp lực
Tác giả: Phạm Đình Anh Khôi
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2017
Ngành/ Nhóm ngành: Nhóm ngành Điện - Điện tử
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM