Thứ tư, ngày 5/08/2020, 10:39:03
Giáo trình
Thuốc nhuộm trong dệt may
Tác giả: Đào Duy Thái
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2017
Ngành/ Nhóm ngành: Kỹ thuật Dệt May
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM