Thứ năm, ngày 17/10/2019, 20:34:34
Giáo trình
Hệ thống nhúng
Tác giả: Vũ Đức Lung - Trần Ngọc Đức
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2016
Ngành/ Nhóm ngành: Kỹ thuật máy tính
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM