Thứ năm, ngày 18/07/2019, 06:16:07
Giáo trình
Quản lý tài nguyên nước
Tác giả: Bùi Việt Hưng
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2016
Ngành/ Nhóm ngành: Khoa học môi trường
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM