Thứ tư, ngày 19/06/2019, 12:49:57
Giáo trình
Nhập môn khí tượng động lực
Tác giả: La Thị Cang
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2016
Ngành/ Nhóm ngành: Hải dương học
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM