Thứ sáu, ngày 22/02/2019, 03:33:41
Giáo trình
Thực tập chuyên đề Vật lý Tin học 1
Tác giả: Huỳnh Văn Tuấn - Hứa Thị Hoàng Yến - Huỳnh Thanh Nhẫn
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2017
Ngành/ Nhóm ngành: Vật lý
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM