Chủ nhật, ngày 23/02/2020, 15:01:42
Giáo trình
Thực tập Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu Sinh học
Tác giả: Đặng Lê Anh Tuấn - Nguyễn Thị Gia Hằng - Nguyễn Trần Thụy Thanh Mai
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2017
Ngành/ Nhóm ngành: Sinh học
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM