Thứ năm, ngày 25/04/2019, 01:50:38
Giáo trình
Luật và chính sách môi trường
Tác giả: Lê Ngọc Tuấn
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2017
Ngành/ Nhóm ngành: Khoa học môi trường
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM