Chủ nhật, ngày 16/12/2018, 20:26:28
Giáo trình
Công nghệ bức xạ biến tính vật liệu Polymer
Tác giả: Nguyễn Quốc Hiến
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2017
Ngành/ Nhóm ngành: Khoa học vật liệu
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM