Thứ năm, ngày 17/10/2019, 20:04:32
Giáo trình
Hoạch Định Nguồn Lực Doanh Nghiệp - ERP
Tác giả: Nguyễn Đình Thuân - Đỗ Duy Thanh
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản ĐHQG-HCM
Năm xuất bản: 2016
Ngành/ Nhóm ngành: Hệ thống thông tin
Mô tả:
Chi tiết »
Giáo trình cùng loại
Bản quyền thuộc về Ban Đại học, Đại học Quốc gia Tp.HCM